Priprema za prijemni ispit iz arhitekture


NOVI PRIJEMNI ISPIT


Od školske 2013/2014 godine, prijemni ispit na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu dobio je novi oblik.

Ispit se sastoji iz dva dela:

1) pitanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture

2) razumevanje i logičko zaključivanje

   Dakle, u prvom delu prijemnog ispita, naglasak se stavlja na opštu informisanost kandidata, odnosno
poznavanje opšte istorije umetnosti - arhitekture, slikarstva, vajarstva, književnosti, muzike...

   U drugom delu ispita se testiraju verbalne sposobnosti kandidata, razumevanje pročitanog teksta, logika,
izvođenje zaključaka.

   Kandidati koji su prošli našu nastavu su se veoma dobro pokazali na ovakvom obliku prijemnog ispitai, kao i
savke godine, oko 80% polaznika se upisalo na budžetske studije.

   Ako želite da testirate svoje znanje, pogledajte 9 slika koje možete videti ispod ovog teksta. Šta ove slike
predstavljaju - ko je autor dela, ko ili šta je prikazano na slici?

Linkovi :
Priprema za prijemni ispit iz arhitekture

Zašto arhitekta?Samo arhitekta može da vas na pravi, specifičan način uvede u poseban svet arhitekture, da vas od početka priprema uputi da realno sagledate zadatke, probleme, sopstveni talenat, brzinu rada,da vas nauči da razmišljate na arhitektonski način i uspešno položite prijemni ispit.

Uspešni rezultati


Do sada smo imali i prvog na rang listi prijemnog i kandidate sa osvojenim najvećim brojem poena na prijemnom, više puta smo imali upisane cele generacije kandidata. Prijemni su uspešno polagali i kandidati sa manje od 30 poena iz škole, a smatramo najvećim uspehom upisivanje kandidata koji je imao svega 20 poena iz srednje škole.

Želite da studirate arhitekturu?Ako želite da studirate Arhitekturu u Beogradu i da se ozbiljno pripremite za svoj odabrani poziv, ako ste talentovani, uporni i odlučni, dođite da  vaše talente nadgradimo i dopunimo.

Ne postoje nikakvi preduslovi i ograničenja - ako do sada niste ozbiljno crtali, ili ste pohađali školu u kojoj matematika nije najvažniji predmet, ako niste vukovac ili odličan đak, sve to nema presudan značaj.Nastava počinje od osnovnih stvari, u početku se kandidati polako privikavaju na nove obaveze,ali se tempo vremenom sve više pojačava, tako da svako ima šansu da svoje znanje dovede na potreban nivo, pod uslovom da je zaista talentovan i spreman da vredno radi.

Ako ste odlučili da ozbiljno radite, javite se!
Zašto arhitektura?

Da li više volite da po ceo dan crtate, kreativno razmišljate i projektujete, ili vam više leži učenje napamet 1000 strana iz debelih udžbenika?.... saznajte vise
Iz tog razloga, 2002. godine pripremu smo proširili i na nastavu crtanja, da bi kandidati na jednom mestu mogli da nauče i uvežbaju sve što je potrebno za sigurno polaganje prijemnog ispita.

Pošto je prijemni ispit promenljiv, uvedene su i nove oblasti koje su sastavni deo prijemnog ispita kao što su maketa i tekst, pa se i nastava tome prilagođava, ali osnovni sistem rada u našoj školi ostaje isti - uporan i intenzivan rad u malim grupama i praćenje napretka kandidata u periodu od 9 meseci (oktobar-jun).

Na osnovu proteklog iskustva pokazalo se da je nastava koju drže aktivni arhitekti izuzetno efikasna i uspešna. To nije iznenađenje, pošto za prijemni na Arhitekturi najbolje mogu da vas spreme osobe koje su polagale isti takav ispit i tačno znaju šta se od kandidata traži.
ARHITEKTURA 
Pripreme za prijemni ispit  u Beogradu - od 1996 godine

O nama

Nastavu vodi Miloš Krneta, po zanimanju dipl. ing. arh. iz Beograda. Od osnivanja 1996 godine zajedno sa saradnicima se bavi pripremama za polaganje prijemnog ispita na Arhitekturi.

Od 1996. godine ukazala se potreba za posebnim kursom iz matematike koji je prilagođen isključivo prijemnom ispitu na Arhitekturi, pošto su mnogi kandidati u Beogradu shvatili da su im potrebni dodatni časovi iz geometrije, stereometrije i logike prostora, pošto je na drugim mestima nastava uglavnom bila usmerena ka grafičkom delu prijemnog ispita (tehnika crtanja, izražajnost linija, itd.).

U to vreme je prijemni ispit na Arhitekturi bio podeljen na dva dela - prvog dana crtanje, a drugog dana matematika (logika, geometrija). Vremenom se pokazalo da nije dovoljno to što naši kandidati dobijaju visoke ocene iz matematike i logike, a da pri tome ne ostvaruju dovoljno dobre rezultate  na prijemnom  ispitu - zbog crteža urađenih na pogrešan način.
slika 1 slika 2 slika 3
slika 4 slika 5 slika 6
slika 7 slika 8 slika 9