prijemni ispit iz arhitekture Čačak
prijemni ispit iz arhitekture Beograd
prijemni ispit iz arhitekture
prirpema za prijemni ispit iz arhitekture
slajd 2
slajd 3
slajd 1
slajd 4
previous arrow
next arrow

Prijemni ispit – jun 2022. godine

Ako još uvek niste odlučili gde ćete se pripremati za prijemni ispit na Arhitekturi u školskoj 2022/23 godini, možda će vam ovo pomoći:

  1. mesto
  2. mesto
  3. mesto … na rang listi

Prvi drugi i treći kandidat na rang listi Arhitektonskog Fakulteta u Beogradu pohađali su kurs nastave u našoj školi.

I ostali naši kandidati bili su izuzetno uspešni na Prijemnom ispitu – preko dve trećine je NA BUDŽETU!

Ako i vi želite da budete ovako uspešni, JAVITE NAM SE.

Želite da studirate Arhitekturu u Beogradu?

Hoćete da budete najbolji na prijemnom ispitu, da imate znanja koja prevazilaze sve ono što znaju vaši konkurenti?
Da li ste motivisani, vredni, uporni, imate kreativan duh i želite da se u budućnosti bavite zanimljivim poslom?
Želite da se spremite za prijemni ispit iz arhitekture na pravi način i da na jednom mestu dobijete sve informacije, slike, testove i odgovore na sva pitanja – sve ono što vam je potrebno za uspešno polaganje prijemnog ispita?
Da li volite da radite i učite u prijatnoj atmosferi, u školi u kojoj je sve podređeno samo jednoj stvari – postizanju uspeha, odnosno ostvarivanju željenog cilja?

Ako ste na ova pitanja dali potvrdne odgovore, čitajte dalje.

NOVI PRIJEMNI ISPIT IZ ARHITEKTURE

Od 2019. godine, prijemni ispit iz arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu dobio je novi oblik – više vam ne postavljaju zadatke iz crtanja, geometrije i logike prostora, ne traže vam da pravite bilo kakve makete.

NOVI OBLIK ISPITA ima dva dela – u prvom delu se testira opšta informisanost kandidata i poznavanje arhitekture, umetnosti (slikarstvo, vajarstvo, književnost, film, muzika), znanja iz istorije, geografije, filozofije, itd.
U drugom delu prijemnog ispita testira se vaša sposobnost rešavanja zadataka iz logike prostora.
U trećem delu rešavaju se zadaci vezani za razumevanje prostornih celina.

Uspešna nastava

Kandidati koji pohađaju našu nastavu su veoma uspešni na prijemnom ispitu, svake godine se preko 80 procenata naših polaznika upisuje na budžetske studije na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Naši  kandidati su bili i prvi na rang listi ili među prvih 10, neki đaci su imali najveći broj osvojenih bodova (ne računajući uspeh u školi), više puta smo imali sve kandidate u jednoj generaciji koji su se upisali na budžet.

Prijemni ispit uspešno polažu i naši đaci sa manje od 30 bodova iz škole, čak smo i kandidatu koji je imao 20 bodova iz škole pomogli da se upiše na Arhitekturu.

Mali test

Za početak naše saradnje, ako želite da testirate svoje znanje, pogledajte 12 slika koje možete videti ispod ovog teksta. Da li znate šta je prikazano na slici, koja zgrada, koje umetničko delo, vladar ili neka druga slavna ličnost?

Ako imate manje od polovine tačnih odgovora, javite se da naučite sve ove i mnoge druge informacije koje su potrebne za polaganje prijemnog ispita na Arhitekturi.

O NAMA

Nastavu vodi Miloš Krneta, po zanimanju dipl. ing. arh. iz Beograda – od 1996. godine se zajedno sa saradnicima uspešno bavi pripremama za polaganje prijemnog ispita na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Oblik ispita se povremeno menja (ranije je ispit obuhvatao crtanje, geometriju i pravljenje makete), a nastava je uvek prilagođena aktuelnom obliku prijemnog ispita.

Osnovni sistem rada u našoj školi uvek ostaje isti – vredan i intenzivan rad i praćenje napretka kandidata u periodu od 9 meseci, od oktobra do kraja juna.

Pokazalo se da je nastava koju drže aktivni arhitekti izuzetno efikasna i uspešna, pošto za prijemni ispit na Arhitekturi najbolje mogu da vas pripreme osobe koje polagale takav ispit i tačno znaju šta se od kandidata traži.
Arhitekta može da vas na pravi način uvede u svet arhitekture, da vas usmeri na to kako da rešite probleme, da vam pomogne da razvijete sopstveni talenat i brzinu rada, i da vas nauči kako se pravilno razmišlja o arhitekturi i uspešno polaže prijemni ispit.

Želite da se upišete na Arhitekturu?

Ako želite da se ozbiljno pripremite za svoj odabrani poziv, ako ste motivisani, talentovani i uporni, dođite da vaša znanja nadgradimo i dopunimo.

Ne postoje nikakvi preduslovi i ograničenja – ako u školi niste imali likovno, latinski ili niste ozbiljno shvatali geometriju, ako niste vukovac ili odličan đak, sve to nema presudan značaj.

Nastava počinje od osnovnih stvari, ali tempo se vremenom pojačava, tako da svako ima priliku da svoje znanje dovede na potreban nivo – pod uslovom da je zaista talentovan i spreman da vredno radi.

Nastava traje od oktobra do kraja juna, dva vikenda mesečno, od 12.00 – 18.00, znači četiri dana mesečno po 6 sati.
Ako ste odlučili da se ozbiljno pripremate, javite se!