Nastava se održava u grupama, ali je pristup individualni – uvek se prati rad i napredovanje u nastavi kod svakog kandidata.

Obavezno je uspešno završavanje testova i postavljenih zadataka za vreme čitavog toka nastave.

Radovi se pregledaju na svakom času – sve dok se postavljeni problemi, zadaci i testovi ne shvate, urade i tačno završe.

Neprekidno ispravljanje grešaka – na svim sadašnjim testovima, zadacima i logičkim problemima – ranijih godina se to radilo na crtežima i zadacima iz prostorne logike, geometrije i tokom izrede makete.

Intenzivno praćenje rada svih kandidata – na svakom času i tokom trajanja čitavog višemesečnog kursa. Poželjno je da se roditelji interesuju za napredak kandidata.

intenzivan rad sa kandidatima za arhitekturu