NOVI OBLIK PRIJEMNOG ISPITA

Od 2014. godine, prijemni ispit na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu dobio je novi oblik:

u prvom delu ispita testira se opšta informisanost kandidata i poznavanje arhitekture, umetnosti (slikarstvo, vajarstvo, književnost, film, muzika), znanja iz istorije, geografije, filozofije, itd.

U drugom delu prijemnog ispita se testiraju verbalne i kognitivne sposobnosti kandidata, kao što su razumevanje pročitanog teksta, logika i sposobnost izvođenja zaključaka.

Oblasti koje su ranije bile deo različitih oblika prijemnog ispita, pre 2014. godine, ali više ne postoje na prijemnom ispitu u Beogradu:

CRTANJE

Šta je sve podrazumevala jednostavna reč „crtanje“ u kontekstu ranijih programa polaganja prijemnog ispita na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu?

Postoji više elemenata crteža – neki od njih su tehnika crtanja, kompozicija, perspektiva – prikazivanje realnih i zamišljenih formi iz „žablje“ i „ptičije“ perspektive – dakle pogled odozgo, odozdo i „iznutra“ (kada se nalazite u prostoru).

Važni su i međusobni odnosi celine i delova prostorne kompozicije, grafička izražajnost crteža i raspored celokupne postavke crteža na zadatom listu papira.

Postoji i više različitih tipova crteža – crtež zadate kompozicije, crtež makete, dekompozicija, sintezni crtež vezan za pročitani tekst, brze skice, crteži enterijeta, itd.

Na ispitu se ranije proveravala i sposobnost prikazivanja zadate teme u realnim međusobnim odnosima, slobodno pregrupisanje stvarnih predmeta prema zadatim uslovima, i crtanje zamišljene ili apstraktne kompozicije od zadatih tela ili u skladu sa nekim tekstom.

Ovim različitim vrstama crteža ranije su na ispitu proveravani talenat, veština, brzina i tačnost crtanja, ali i kreativnost kandidata.

MATEMATIKA (GEOMETRIJA)

Pre 2014. godine, kandidati su kod nas pohađali izuzetan kurs iz geometrije i logike prostora (planimetrije i stereometrije), na kome su učili da brzo sagledaju postavljeni zadatak, prepoznaju tela i izračunaju ono što se u zadatku traži.

Pri tome nije bio bitan fond znanja sa kojim kandidat raspolaže na početku nastave – početak se odnosio na osnovne stvari kao što su množenje bez kalkulatora, poznavanje geometrijskih tela i učenje obrazaca za površinu i zapreminu tela.

Na kraju kursa svi kandidati su, bez razlike, bili u stanju da bez problema rešavaju i mnogo teže zadatke od onih na prijemnom ispitu, tako da su osvajali maksimalan broj poena.

MAKETA

Ovo je zadatak koji se u različitim oblicima ranije pojavljivao na prijemnom ispitu, pre 2014. godine. Izrada makete proverava sposobnost kandidata da sagleda prostor u 3 dimenzije i prikaže različite međusobne odnose elemenata u prostoru, kao i odnose delova i celine.
Tako je proveravana i kreativnost kandidata, kao preduslov za bavljenje arhitekturom.

Gotova maketa je korišćena i kao kompozicija u prostoru, odnosno kao skup prostornih elemenata koje kandidat sagledava i crta na zadatim formatima papira (zadatak je često bila i izrada sinteznog crteža koji je maketu povezivao sa pročitanim tekstom)