Uspeh u srednjoj školivukovci, odlični i vrlo dobri đaci, ali i oni sa manje od 30 poena iz srednje škole – svi imaju šansu da polože prijemni ispit i upišu se.

Neotkriveni talenti – ako ranije niste posvećivali pažnju arhitekturi, umetnosti i opštoj kulturi, ako ste retko crtali na časovima likovnog ili vam geometrija nije bila omiljeni predmet – kod nas sve možete da naučite i upišete se na Arhitektonski fakultet u Beogradu.

Supertalentovani – za veoma talentovane kandidate koji prethodno nisu radili na pravi način i nisu bili dovoljno motivisani i usmereni ka ostvarivanju cilja.

Još jedna šansa – za kandidate koji ranije nisu uspeli da polože prijemni, zato što se nisu spremili na pravi način ili nisu shvatali gde greše u pripremi za prijemni ispit.

Svi mogu da polože – kada prođete naše pripreme imate velike šanse da budete i prvi na rang listi, pošto se oko 80-90% naših kandidata svake godine upiše na budžet.

Kurs prilagođen za sve