Kakva je veza između slavnog Leonarda i kandidata koji razmišlja o upisu na Arhitektonski fakultet u Beogradu?

Najvažnija veza odnosi se na osobine i sklop ličnosti – bez poređenja sa nedostižnom Leonardom – svaki arhitekta ili kandidat za to časno zvanje mora da bude svestrana ličnost, otvorena za sve oblike novih saznanja.

Leonardova dela iz raznih oblasti nauke i umetnosti nam govore da treba neprekidno da istražujemo, pronalazimo i eksperimentišemo – jednom rečju, treba da budemo kreativni.

Osoba koja želi da se bavi pozivom arhitekte treba u sebi da ima talenat i za crtanje i za geometriju (matematiku), što je vrlo redak spoj, jer obično jedna od ove dve strane ličnosti preovlađuje – umetnička ili matematička (tehnička).

Iz tog razloga, kao što nam iskustvo pokazuje, veoma mali broj kandidata na prijemnom ispitu osvoji više od 85-90 bodova (od mogućih 100).

Naš zadatak, kao predavača, biće u tome da prepoznamo talente koje nosite u sebi, odnosno radimo na tome da ujednačite svoja znanja i veštine, da bi se što više približili velikom Leonardu.

Leonardo da Vinči