Gradivo iz svih oblasti arhitekture, umetnosti i opšte kulture koje su prisutne u sadašnjem obliku prijemnog ispita na Arhitekturi predaje se, uči, vežba i obnavlja sve do postizanja visokog nivoa znanja.

Naglasak se stavlja na uvežbavanje i ubrzavanje rada kandidata, što je izuzetno važno za uspešno polaganje prijemnog ispita na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Uvek isti tim nastavnika – arhitekata predaje celokupno gradivo i prati i stručno ocenjuje sve faze rada, tako da postoji kompletan uvid u ostvareni napredak kandidata.

Uvežbavanje (simulacije) prijemnog ispita – radi se nekoliko puta mesečno, čime se obnavlja pređeno gradivo i stvara se atmosfera pravog prijemnog ispita.

U toku juna se ove simulacije rade više puta, na svakom času, da bi se forma kandidata podigla na najviši nivo pre samog prijemnog ispita.

Otvorenost pristupa svi testovi i zadaci, koji se urade na časovima, odmah su na raspolaganju kandidatima da bi kod kuće mogli da ih obnavljaju i prate svoj napredak.

metodologija rada